donderdag 15 februari 2018

De bouw van Michelstadt 2.0 is klaar.

Hallo volgers,

De bouw van Michelstadt 2.0 is klaar.
Afgelopen zaterdag (10-02-2018) hebben mijn bouwmaatje René en ik de laatste schroef erin gedraaid en gingen we meteen rails leggen wat we waren nieuwsgierig hoe het zou staan.

En het legt erg goed moet ik bekennen zo mooi en lekker ruim.
Ook kan ik overal makkelijk bij ingeval dat er ergens problemen zijn.

Er zijn ook twee analoge locs omgebouwd de 3356 een Zwitserse krokodil en de 3434 een Re 4/4 die nu een Esu 4.0 dcc loppilot hebben gekregen.
Beide locs zijn onder tussen al geijkt en rijden prachtig over de nieuwe baan ronde de krokodil heeft zelfs de als eerste een rondje gereden over de boven baan en ja dat beviel goed zowel voor mij als voor de loc.
 
Ik moet nog een aantal stukken rails kopen zoals een kruiswissel 2 stuks 24315 en nog een paar 24430 bochten als dat binnen is gaan we aan het rangeer gedeelte beginnen zodat ik de wasstraat voor de locs kan neerzetten en twee locloodsen gaan een plekje in het rangeergedeelte krijgen dus best nog wel veel te doen.
 
Hierbij wat foto's van de gebouwde boven baan en van de twee omgebouwde locs.
 
Veel kijkplezier modelspoorvrienden.
 
 
Hello followers,


The construction of Michelstadt 2.0 is finished.

Last Saturday (10-02-2018) my buddy René and I screwed the last screw in it and we immediately started laying down what we were curious about.


And it lays very well I have to confess so nice and nice and spacious.

I can also easily go anywhere in case there are problems somewhere.


There are also two analogue locomotives converted into the 3356 a Swiss crocodile and the 3434 a Re 4/4 that have now received an Esu 4.0 dcc loppilot.

Both locomotives are already under calibrated and drive beautifully over the new track round the crocodile even the first one drove a lap over the top job and yes that pleased both for me and for the locomotive.


I still have to buy a number of pieces of rails such as a cross change 2 pieces 24315 and a few 24430 curves when it is inside we are going to start the shunting section so I can put down the car wash for the locomotives and two loc pilots will get a spot in the shunting section so still a lot to do.


Here are some pictures of the built top job and of the two converted locomotives.


Lots of viewing pleasure model railroad friends.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten