zondag 29 april 2018

Nieuw spiraal / new climbing spiral

Hallo blog volgers,
 
Omdat ik met bovenleiding ga rijden op mijn nieuwe baan had ik wat problemen met het klimspiraal bijvoorbeeld met de hoogte.
Zodoende moest ik dingen verzinnen om de pantografen te beschermen als die omhoog stonden zoals koperdraad aan het plafond maken of aluminium stroken van 5cm breed.
Maar toch hield ik de angst dat deze hulpmiddelen los zouden raken en de pantografen zouden beschadigen.
Daarom hebben René en ik besloten om een nieuw spiraal te gaan bouwen.
Dit nieuwe spiraal is 3 meter lang en 131 cm breed geworden en op de lange zijde 18 cm breed.
Ik heb 32 draadeinden gebruikt rond de 400 moeren en 400 ringen om alles vast te zetten.
 
Het resultaat is prachtig geworden en we zijn er erg blij mee.'
Ook ga ik met mijn commandocentrum (Ecos en Pc) in de baan zitten dus ik zit straks tussen de langsrijdende treinen in prachtig toch.
 
Maar genoeg geschreven nu de foto's.
 
Because I am going to ride with catenary on my new job, I had some problems with the climbing spiral, for example, with the height.

So I had to come up with things to protect the pantographs if they stood up like copper wire on the ceiling or aluminum strips of 5cm wide.

Yet I kept the fear that these tools would come loose and damage the pantographs.

That's why René and I decided to build a new spiral.

This new spiral has become 3 meters long and 131 cm wide and 18 cm wide on the long side.

I used 32 wire ends around 400 nuts and 400 rings to secure everything.


The result has become beautiful and we are very happy with it. '

I am also going to sit in the track with my command center (Ecos and Pc), so I will be in a beautiful position between the passing trains.


But enough written here are the photos.
 
                                          Het idee
                                          The idea
 
 
 
 
 
                                                                     
 
 
                                                                      
 
 
 
                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

donderdag 15 februari 2018

De bouw van Michelstadt 2.0 is klaar.

Hallo volgers,

De bouw van Michelstadt 2.0 is klaar.
Afgelopen zaterdag (10-02-2018) hebben mijn bouwmaatje René en ik de laatste schroef erin gedraaid en gingen we meteen rails leggen wat we waren nieuwsgierig hoe het zou staan.

En het legt erg goed moet ik bekennen zo mooi en lekker ruim.
Ook kan ik overal makkelijk bij ingeval dat er ergens problemen zijn.

Er zijn ook twee analoge locs omgebouwd de 3356 een Zwitserse krokodil en de 3434 een Re 4/4 die nu een Esu 4.0 dcc loppilot hebben gekregen.
Beide locs zijn onder tussen al geijkt en rijden prachtig over de nieuwe baan ronde de krokodil heeft zelfs de als eerste een rondje gereden over de boven baan en ja dat beviel goed zowel voor mij als voor de loc.
 
Ik moet nog een aantal stukken rails kopen zoals een kruiswissel 2 stuks 24315 en nog een paar 24430 bochten als dat binnen is gaan we aan het rangeer gedeelte beginnen zodat ik de wasstraat voor de locs kan neerzetten en twee locloodsen gaan een plekje in het rangeergedeelte krijgen dus best nog wel veel te doen.
 
Hierbij wat foto's van de gebouwde boven baan en van de twee omgebouwde locs.
 
Veel kijkplezier modelspoorvrienden.
 
 
Hello followers,


The construction of Michelstadt 2.0 is finished.

Last Saturday (10-02-2018) my buddy René and I screwed the last screw in it and we immediately started laying down what we were curious about.


And it lays very well I have to confess so nice and nice and spacious.

I can also easily go anywhere in case there are problems somewhere.


There are also two analogue locomotives converted into the 3356 a Swiss crocodile and the 3434 a Re 4/4 that have now received an Esu 4.0 dcc loppilot.

Both locomotives are already under calibrated and drive beautifully over the new track round the crocodile even the first one drove a lap over the top job and yes that pleased both for me and for the locomotive.


I still have to buy a number of pieces of rails such as a cross change 2 pieces 24315 and a few 24430 curves when it is inside we are going to start the shunting section so I can put down the car wash for the locomotives and two loc pilots will get a spot in the shunting section so still a lot to do.


Here are some pictures of the built top job and of the two converted locomotives.


Lots of viewing pleasure model railroad friends.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

maandag 1 januari 2018

Gelukkg nieuwjaar / Happy new year.

Hallo kijkers / volgers,

Na wat ellende met de gezondheid gaat het nu weer beter en voel ik mij weer lekkerder in mijn vel zitten.

Ondanks alles zijn er toch weer veel nieuwe aanwinsten bij gekomen en rijd alles in het spiraal en schaduwstations goed met koploper.

Vele aanwinsten heb ik van mijn lieve vrouw gekregen waaronder de 37356 een prachtige rode 4/4 inclusief vitrine.😊
 
Verder kreeg ik voor de kerst de prachtige Rheingold loc (39370.001) uit gebracht door de winkeliersvereniging de Wilde 13.
 
En heb ik een loc laten spuiten met de opschrift 3rail forum.nl.
 
Bijgaand 2 filmpjes van de 3rail forum loc die vanuit het spiraal het schaduwstation inrijd en van het spiraal waar vele locs in rijden.
 
 
Hello viewers / followers,


After some misery with health, things are getting better now and I feel more comfortable in my skin.


Despite everything, many new acquisitions have been added and everything in the spiral and shadow stations is doing well with the front runner.


I have received many acquisitions from my dear wife, including the 37356 a beautiful red 4/4 including display case


Furthermore, before Christmas I received the beautiful Rheingold loc (39370.001) from the retailers association de Wilde 13.


And I had a loc sprayed with the inscription 3rail forum.nl.
 
Attached 2 videos from the 3rail forum loc that enter the shadow station from the spiral and from the spiral where many locomotives drive
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

zondag 24 september 2017

IMA dagen in Göppingen.

Met drie vrienden was ik vorig weekend naar de IMA dagen in Göppingen en een rit van 6 uur kwamen we rond 9 uur aan bij het Märklin  museum in Göppingen.
 
De hele dag zijn we in de weer geweest met bezoeken aan de fabriek de LGB banen enz.
Zaterdagnacht weer thuis moe maar voldaan.
 
Hierbij de aanwinsten uit Göppingen.
 
En ook is de Insider loc en rijtuigen 2017 binnen gekomen daar zal ik van de week wat foto;s van maken voor op het blog. 
 
 
With three friends I went to the IMA days in Göppingen last weekend and at 6 o'clock we arrived at the Märklin museum in Göppingen around 9 o'clock.


Throughout the day we went to visit the factory at LGB jobs etc.

Saturday night at home tired but satisfied.


Hereby the acquisitions from Göppingen.


And also the Insider Locomotive and Vehicles 2017 came in. I will make some of the week some pictures for the blog.
 
 
 
 
 
 

zondag 27 augustus 2017

Houten 26-08-2017.

Gisteren was ik met mijn lieve vrouw naar Houten om de laatste stukken rails en wissel te kopen helaas kon ik voor de juiste prijs die ik wilde betalen geen wissel kopen maar gelukkig wel al het rails wat ik nog nodig had voor mijn nieuwe baan.
 
Verder beleven er wat leuke dingen plakken aan mijn vingers te weten een leuk Märklin vrachtwagentje leuk voor op de baan.
En de Märklin Magazin-H0-jaarwagen 2003 daar heb ik er nu drie van en begint al een leuk sleepje te worden wil er nog 3 a 4 bij verzamelen zodat de sleep compleet zal zijn.
 
En omdat er ook veel buitenlandse gaste kijken op mijn blog zal ik vanaf nu ook een Engelse vertaling erbij doen.
 
And because there are also a lot of foreign guests looking at my blog, I will also have an English translation from now on.
 
 
Yesterday I went to Houten with my lovely wife to buy the last pieces of rails and change. Unfortunately, I could not buy a price at the right price, but fortunately all the rails I needed for my new job.


Furthermore, there are some fun things to stick to my fingers to know a nice Märklin truck for the job.

And the Märklin Magazin-H0 year car 2003 there I now have three of them and start to be a nice tow to collect 3 to 4 more so that the trail will be complete.
 
En nu de foto's van de aanwinsten.  And now the pictures of the acquisitions.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

woensdag 16 augustus 2017

Spiraal klaar en wat nieuwe aanwinsten.

Aller eerst mijn excuses dat ik in het vorige bericht het wel over de gekregen loc van mijn vader had geschreven maar niet liet zien.
 
 
Verder is het spiraal nu klaar van mijn nieuw te bouwen baan Michelstadt 2.0.
Als ik boven kom op zolder dan springt deze prachtige spiraal die ik met René mijn bouwmaatje gemaakt hebt meteen in het oog.
 
 
 
 
 
 
 
Zoals jullie kunnen zien op de laatste foto zijn we meteen gaan rijden met de V200 met de Märklin insider waterpas wagon om te kijken of hij overal goed rijd en hoe de stijging was die is overal rond de 2% dus ruim voldoende leek ons.
 
 
Ook zijn er weer wat nieuw materiaal binnen gekomen drie stuks (47910) witte wagons en de mooie wagon met de bel erop (84866) deze laatste zal in de vitrine komen te staan de andere wagons de witte die worden nog uitgebreid met een stuk of 4 a 5 zodat er een mooie sleep zal ontstaan die over de baan heen zal rijden.
 
 
 

zondag 16 juli 2017

Nieuwe aanwinsten.

Ik mocht van mijn vader een loc uitzoeken voor mijn verjaardag en dat is de Märklin 36193 de Br 193 de "Vectron" loc.
Deze prachtige loc rijd heel mooi geruisloos en vele geluid opties erop.
Ook is dit de eerste "Vectron" die ik als model nu heb en ik weet zeker dat er nog wel een zal volgens want Märklin gaat deze misschien volgend jaar uitgeven als SBB Cargo loc in de mooie blauw / rode kleur stelling.
 
Ook heb ik in Frankrijk een uitbreiding gekocht voor mijn GreenCargo trein namelijk 3 ketelwagons ( Märklin 46565).
Deze prachtige set in het schitterende groen zal straks een prachtig gezicht op mijn nieuwe baan die straks klaar zal zijn.
 
Hierbij een filmpje opgenomen bij René thuis omdat ik momenteel geen baan heb.
René bedankt voor het beschikbaar stellen van je baan.
Ook zien jullie de mooie Rheingold van René in beeld met de mooie E10 voorop.
 
Ook zijn er weer wat rails en wissels bij gekomen voor de nieuwe baan ik moet nog 35 stuks rails en 2 wissels aanschaffen dan heb ik al het rails in huis voor de nieuwe baan.